Bán vợ cho ông chủ động gái mại dâm để trả nợ do làm ăn thua lỗ

Bán vợ cho ông chủ động gái mại dâm để trả nợ do làm ăn thua lỗ