Tag: Kim Seung Hee

Chó có thể không có nhưng búp bê tình dục phải có một cô

Chó có thể không có nhưng búp bê tình dục phải có một cô Li Wei đã không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh bắt đầu tìm hiểu cách khôi phục lại ký ức và thông tin mà Kim Seung Hee đã mất. Anh đã nghiên cứu về công nghệ và th...